Bizi Takip Edin

Oyun Grubu ve Sanat Terapisi

Oyun Grubu 

Sosyal Pedagog Nalan İster tarafından 2-6 yaş arası dikkat eksikliği yaşayan, uyum sorunu olan, çekingen, isteklerini erteleyemeyen çocuklar ve aileleri için; ekip çalışmasını sağlamak, günlük yaşam bilgisi kazanmak, ifade duygusunu geliştirmek ve  özbakım becerilerinin kazandırılması amacıyla her hafta düzenlenmektedir.

Ergenlerle Dışavurumcu Sanat Terapisi Grubu

Ergenlik bedensel, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir önemli bir geçiş sürecidir. Bazı ergenler bu değişimi, çevresel, biyolojik ve ailesel faktörlerin de etkisi ile daha zor deneyimleyebilirler. Olumsuz duygularını ifade edemeyen, bastıran ergenler anksiyete, dürtü ve uyum problemlerinin yanında arkadaşları ve aileleri ile anlaşmazlıklar, okulda problemler ve depresif eğilimler gibi sorunlar yaşayabilir.

8 haftalık, Ergenler için Sanat Terapisi grubunda, resim, dans, müzik, drama gibi yaratıcı teknikleri kullarak, katılımcıların duygularını ifade edecekleri özgür ve güvenli bir ortam yaratacağız. Ergenlerin kendi sorunlarını, duygularını paylaşmasını, olumsuz duyguları yaratıcı bir şekilde dönüştürmesini ve birbirlerini desteklemesini hedef alan bu kapalı grupta, herkesin içinde bulunan, çeşitli nedenler ile bastırılmış yaratıcı ve oyuncu tarafımızı keşfedeceğiz. Haftada 2 saat buluşacağımız, bu 8 haftalık yolculukta, katılımcıların herhangi bir sanat dalında deneyimi olması koşulu yoktur.

 

Dışavurumcu Sanat Terapisi, kişinin psikolojik sorunları ile başa çıkmasına yardım eden, kim olduğunu anlamasına yardımcı olan bir kişisel gelişim metodu ve psikoterapi tekniğidir. Resimden dansa, müzikten dramaya ve şiire birçok farklı modaliteyi içinde barındırır. Sanat geçmişi olmayan, ben çöp adam bile çizemem diyen kişilerin bile fayda sağlayacağı ve keyif alacağı bu teknik, yaratıcı bloklarımızı dönüştürmeye, kendimizi tanımamıza yardım eder.

 Kişilerin sorunlarına başka bir bakış açısı ile bakmayı, daha yaratıcı çözümler bulmayı, artık iyiliklerine hizmet etmeyen, yük olan olumsuz duygular ile sanat aracılığı yüzleşip, dönüştürmeyi amaçlayan haftalık gruplarda, sanatın iyileştirici gücüne birlikte tanık olmayı umut ediyoruz.

Grubun amaçları:

Kendini ifadeyi geliştirme

Kendine güvenin artması

Zor duygular ile başa çıkma

Stres ile başa çıkma

Sosyal Beceri ve Paylaşım

Farkındalık kazanma

Spontane yeteneğini geliştirme

Kimler Katılabilir?

Aşağıdaki sorunlardan bir veya daha fazlasına sahip 14-18 yaş arası ergenler;

Hafif ve Orta Derecede Depresyon

Anksiyete Bozukluğu

Uyum Bozukluğu

Dürtü Kontrol Bozukluğu

Klinik Hedefler:

Depresif Eğilimlerin Azalması

Sosyal Beceri Gelişimi

Anksiyete probleminin azalması

Uyum problemlerinin azalması

Özgüvenin artması

Yılda iki kez, kapalı grup olarak, Uzm.Kl.Psk. ve Dışavurumcu Sanat Terapisti  Ezgi İçöz ve Psk. Deniz Akyıl Sokullu tarafından düzenlenmektedir.