Bizi Takip Edin

Deniz Akyıl Sokullu - deniz.akyil@careder.org

2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Anabilim Dalı’nda yüksek lisansına devam etmektedir.


Lisans eğitimi sırasında, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Şizofreni hastalarına yönelik gönüllü olarak destekleyici çalışmalara katılmış, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim dalında ve özel bir anaokulunda mesleki stajını tamamlamıştır. Psikolojinin tıbbi uygulamaları sınavında başarılı olmuş, Sağlık Bakanlığından Psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesi almaya hak kazanmıştır.


Çocuk ve ergen psikoterapistliği ve bebek gözlemi eğitimini Avrupa Psikanalitik Psikoterapi Birliği’nin (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy-EFPP) üyesi olan İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği (İCEPPD) bünyesinde sürdürmektedir. Bu eğitim, European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)’nin onayladığı ve derneğin uluslararası eğitim standartı esas alınarak hazırlanmış dört yıllık Psikanalitik Çocuk ve Ergen Psikoterapisi formasyonudur.


Rorschach ve Projektif Testler derneğinden; Rorschach, CAT, TAT testleri ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi, Türk Psikologlar Derneğinden; WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi, Denver Gelişim Tarama Testi 2 eğitimlerini almıştır.
Bugüne dek, çeşitli anaokullarında öğretmenlere ve ailelere danışmanlık vermiş,Beyoğlu Belediyesi’nde Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi’nde yarı zamanlı psikolog olarak çalışmıştır.


2010 yılından beri Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği üyesi olarak çocuklar, gençler ve ailelere yönelik çalışmalar sürdürmekte; aynı zamanda 2016 yılından beri Türkiye İnsan Hakların Vakfı’nda travmatik deneyimleri olan çocuklar ve aileleriyle çalışmaktadır.

Çocuk, ergen ve anne-babaların yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunlara yönelik psikolojik değerlendirme ve bireysel terapi çalışmaları yapmaktadır.


Halen bireysel psikanalizi devam etmekte ve psikoterapi süpervizyonu almaktadır.


Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği (Çare-Der) Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği (İCEPPD) üyesidir.