Bizi Takip Edin

Ece Eryılmaz - ece.eryilmaz@careder.org

Ece Eryılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Sınıf öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukları Tanımasında Cinsiyet Önyargısı ve Sınıf Yönetimi için Önemli Faktörler” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

 

Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI ve DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ve WISC-IV eğitimlerini almıştır. EMDR I. ve II. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey ve Erken Dönem Travmalar ve EMDR eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuk ve Gençlerle Çözüm Odaklı Koçluk eğitimine katılmıştır. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini almıştır. SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi’ne katılmıştır. Diyalektik Davranış Terapisi eğitiminin I. ve II. Modüllerini tamamlamıştır. Theraplay Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu 1. Seviye Eğitimini almıştır.

 

Çocuk ve ergenlerle duygusal sorunlar, akademik zorluklar, kaygı bozuklukları, korku, travma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, sınav kaygısı ve performans geliştirme gibi konularla çalışmaktadır. Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Oyun Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Diyalektik Davranış Terapisi tekniklerinden yararlanmaktadır.